ای سالک !  
  هنر واقعي، خلقت نديده، نشنيده و نگفته اي است كه از ملكوت به عالم ناسوت توسط هنرمندان لايق و سالك به نمود ناسوتي آشكار ميگردد.

کتاب سالک - استاد عباس شهریاری سنگسری
بازدید : 134,007
All Rights reserved. Copyright 2014.